Przodkowie po matce

Rodziny Białeckich, Rzezawińskich, Koryckich, Leśniowskich i Ratyńskich

Pliki PDF:

Przedmowa

Część I – Przodkowie Grzegorza Ratyńskiego

Historia przodków z ziemi lubelskiej (z przypisami)
Spis metryk rodziny Rzezawińskich
Spis metryk rodziny Koryckich
Spis metryk rodziny Leśniowskich
Spis metryk rodziny Ratyńskich

O księdzu Józefie Leśniowskim z ziemi lubelskiej, pełniącym posługę kapłańską w diecezji kielecko-krakowskiej w XIX wieku
O księdzu Józefie Leśniowskim… – załączniki

O przodkach z rodzin Rzezawińskich i Leśniowskich oraz o rodzinach Radzikowskich, Toczyskich i Nowińskich, spowinowaconych z rodziną Leśniowskich. Suplement

 

Część II – przodkowie Emilii z Niedbałów Ratyńskiej

Historia przodków z rodzin Dziembałów, Kręciszków i Niedbałów

Uzupełnienie „Historii przodków z rodziny Dziembałów, Kręciszków i Niedbałów“

Historia przodków z rodzin Dziembałów, Kręciszków i Niedbałów. Suplement

 

 

Część III- Emilia z Niedbałów i Grzegorz Ratyńscy oraz ich dzieci

Historia Grzegorza i Emilii z Niedbałów małżonków Ratyńskich z Zagłębia Dąbrowskiego
Historia Grzegorza i Emilii… – załączniki

Łąka w Józefowie

O dzieciach Grzegorza i Emilii Ratyńskich
Nieznana zbrodnia komunistyczna w Zagłębiu Dąbrowskim w kwietniu 1920

Ferdynand Ratyński. Suplement.

Historia Pelagii Kościelnej z domu Ratyńskiej
Historia Pelagii Kościelnej z domu Ratyńskiej – załączniki

Władysław Ryńca

Zakończenie